Startups think differently than big corporations

15.9.2017

Nicole Svobodová: Startups think differently than big corporations

(Česká verze níže)

A smiling graduate of Czech Agricultural University in Prague, Nicole works in Creative Connector since April 2017 and she is really enjoying it. „We are aiming to create a world in which corporations and startups cooperate effectively cooperate. And that is a great goal,“ she says. At the moment Nicole is preparing a competition for startups called Creathon. What is it? And why you should know about it?

 

Can you introduce Creative Connector shortly? What is it, actually?

Creative Connector is a service run by Creative Dock. Creative Connector’s purpose is to connect startups and corporations to co-develop/co-innovate new products/services. In practice, it works like this: A corporation contacts us with their request to improve, streamline or modernize their processes, we scout the market locally, regionally and worldwide to find a startup that can bring value to their needs — and we connect them

And why should they do it through Creative Connector?

They usually do not have the capacity, people and time, they do not orientate themselves on the „scene“. On the contrary, Creative Connector focuses on the issue, building on the 5 years experience of Creative Dock in the startups ecosystem. We are able to connect them with what they are looking for. For instance, we prepared an offer to a prominent automotive corporation, in which we pushed forward 40 startups. They are in contact with 11 of them, already co-developing & co-innovating. Corporations often lack the innovative approach of the startups. Startups usually want the solid background of a corporation. If they pool their advantages, it benefits both sides.

I understand. So what are you busy with at the moment?

We’re currently organizing a launching event, where Creative Connector will be introduced, and the results of our Creathon announced.

What’s a Creathon?

It’s an innovative hackathon, a competition we organize for startups. Competing startups get a month to deal with a challenge from the IoT field. To enter the competition click here. They can choose a category from which to choose the problem. There are three different categories: smart home, smart energy, and smart mobility. Each startup can choose one concrete issue, or make up one they would want to solve.

Throughout the month we will watch them, mentor them, and shoot how they work. In the end they will introduce their prototypes of innovations, and we will choose the best three startups for the final round. That will take place on October 25th in Opero.

What can they expect there?

They will introduce their solution to expert audience which will choose the winner by a vote. Startups, and representatives of corporations will get the space to know each other and maybe even arrange cooperation with Creative Connector. The winning team will be rewarded with flights and entry tickets to the IoT Tech Expo Global 2018 for all its members.

If I wanted to attend to launching event, what shall I do?

Write me an email to: nicole.svobodova@creative-connector.com and if there is still a free capacity, it would be a pleasure to invite you. You can also find us on LinkedIn a Facebook.

 

Nicole Svobodová: Startupy myslí jinak než obří korporace

Usměvavá absolventka ČZU Nicole pracuje v Creative Connectoru od dubna 2017 a baví ji to moc. „Snažíme se vytvořit svět, ve kterém korporace a startupy efektivně spolupracují. A to je přece skvělý cíl,“ říká. Momentálně připravuje startupovou soutěž Creathon. Co to je? A proč byste o ní měli vědět?

 

Můžeš jen ve zkratce představit Creative Connector? Co to vlastně je?

Creative Connector je služba provozovaná CreativeDockem. Účelem Creative Connectoru je propojovat startupy a korporace za účelem spoluvývoje a spoluinovací nových produktů či služeb. V praxi to vypadá tak, že nás korporace osloví s tím, jak přesně by potřebovaly zlepšit, zefektivnit či zmodernizovat své procesy. My pro ně následně hledáme na lokální, regionální i celosvětové úrovni ty nejvhodnější startupy, schopné najít pro ně konkrétní řešení, a propojíme je.

A proč by to měly dělat zrovna přes Creative Connector?

Samy na to většinou nemají kapacitu, lidi ani čas, nevyznají se ve „scéně“. Creative Connector se v ní naopak orientuje velmi dobře, opírá se o 5 let zkušeností CreativeDocku z oblasti stavění startupů a je schopen najít korporacím přesně to, co hledají. Takhle jsme například před prázdninami představili 40 startupů významné automobilce. Ta si pak vybrala jedenáct, se kterými již zahájila spolupráci na vývoji a inovacích. Korporacím často chybí inovativní přístup, který většinou startupy mají. Ty naopak korporacím mohou závidět pevné zázemí. Z této synergie potom profitují obě strany.

Rozumím. A čím se zabýváte právě teď?

Teď se zabýváme hlavně organizací launching eventu, kde představíme Creative Connector a vyhlásíme výsledky našeho Creathonu.

Co je to Creathon?

Creathon je inovativní hackathon, soutěž, kterou pořádáme pro startupy. Soutěžící startupy dostanou přibližně měsíc na to, aby se popraly s výzvou z oblasti IoT.  Přihlásit se do soutěže je možné tady. Výzvu si mohou vybrat z kategorie, která je jim blízká. Kategorie jsou celkem tři: smart home, smart energy a smart mobility. Každý startup si vybere jeden konkrétní problém nebo má možnost formulovat vlastní zákaznický problém, který chce řešit. Během toho měsíce je budeme sledovat, mentorovat a natáčet, jak pracují. Na konci představí své prototypy inovací a my z těchto startupů vybereme tři nejlepší, které postoupí do finále. To se odehraje 25. října v Operu.

A tam je čeká co?

Tam představí svá řešení odbornému publiku, které hlasováním vybere vítěze. Startupisti a zástupci korporací dostanou prostor k tomu, se vzájemně poznat a třeba si i domluvit spolupráci s Creative Connectorem. Cenou pro vítěze jsou letenky do Londýna a vstupenky na IoT Tech Expo Global 2018 pro všechny členy výherního týmu.

Kdybych se launching eventu chtěla zúčastnit, co mám dělat?

Napiš na e-mail nicole.svobodova@creative-connector.com, a pokud budeme mít ještě kapacitu, rádi tě pozveme. Najdeš nás také na LinkedIn a Facebooku

 

HEADLINES

Startups think differently than big corporations

Nicole Svobodová: Startups think differently than big corporations (Česká verze níže) A sm...

German-Czech Chamber of Industry and Commerce: The startup can take a fresh look at things.

  What can corporations learn from startups? It may come as a surprise, but the answer is a ...

Contact

Are you looking for innovations? Get in touch!

 carlos.meza@creativedock.com

nicole.svobodova@creative-connector.com 

Let’s make a meaningful connection.

 

© Creative Connector